Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2021-22 από το Δημοτικό Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Πυθαγόρας Ρόδου-Υπεύθυνος Πρεσβευτής Καντάς Κωνσταντίνος

https://www.canva.com/design/DAFETisEdNw/rMTrCtn77j-sAFFR4dxayw/view#1

 

https://drive.google.com/file/d/1QVyGBm9cpfgEorNwzDITohCuX547fAaY/view

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=8422