«Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ακαδημία Ψηφιακών Δεξιοτήτων» καθ. κ. Αύγουστος Τσινάκος

Στη φετινή 87η ΔΕΘ ιδιαίτερο ενδιαφέρον των επισκεπτών συγκεντρώνεται στο περίπτερο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος το οποίο φιλοξενεί και παρουσιάζει, δύο καινοτόμες εφαρμογές για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και προστασίας των μαθητών στο Διαδίκτυο με τον τίτλο Ακαδημία Ψηφιακών Δεξιοτήτων.
Αναλυτικότερα, για μαθητές ηλικιών 8 – 12 ετών έχει αναπτυχθεί ένα επιτραπέζιο παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), ενώ για μαθητές ηλικιών 13 – 18 ετών έχει αναπτυχθεί το Διαδικτυακό παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality).
Οι μαθητές είτε με χρήση γυαλιών εικονικής πραγματικότητας είτε μέσω προσωπικού Η/Υ, μπορούν να εμβυθιστούν στην Ακαδημία Ψηφιακών Δεξιοτήτων, να λύσουν γρίφους με τη βοήθεια του Προσωπικού Ψηφιακού Εκπαιδευτή της Δίωξης, να ξεκλειδώσουν κρυφές περιοχές και να καταφέρουν να αποφοιτήσουν λαμβάνοντας το Πτυχίο τους από την Ακαδημία .
Η συγκεκριμένη υλοποίηση αποτελεί το αποτέλεσμα επίσημης συνεργασίας της ομάδας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με το Θεσμοθετημένο Εργαστήριο AETMA Lab (https://www.facebook.com/AetmaLab) και των φοιτητών του Μεταπτυχιακού ΙΜΤ Μsc (https://www.facebook.com/MScIMT) του Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών για την αναγνώριση και αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφoρών στο Διαδίκτυο.
Όλο το υλικό προσφέρεται δωρεάν στα σχολεία και τους μαθητές με τη σημείωση ότι η πρωτογενής πληροφορία (ερωτήσεις, απαντήσεις, θεματικές ενότητες κλπ) προέρχονται από την ομάδα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και αποτελούν μέρος απο το επίσημο υλικό επιμόρφωσης/πληροφόρησης των Σχολικών Μονάδων από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που έχει εγκρίνει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
.
Εναλλακτικά, όλο το υλικό είναι προσβάσιμο και από τον Δικτυακό τόπο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
“Cyber Crime Unit – Digital Skills Academy”
Two innovative applications entitled “Digital Skills Academy” are hosted and presented by the Cyber Crime Unit of Greece in the 87th International Fair of Thessaloniki. The applications aim to raise awareness of the development of digital skills by the students towards a variety of risks on the Internet.
More specifically, an Augmented Reality enhanced Board Game has been developed for students aged 8-12, while a Virtual Reality online game has been developed for students aged 13-18.
For the VR Game, students can either use virtual reality glasses or via PC, immerse themselves in the Academy of Digital Skills, trying to solve puzzles with the help of the Personal Digital Trainer of the Cyber Crime Unit, to unlock hidden areas of the Academy in order to graduate (after solving all the cases) and receive their Degree from the Academy.
The applications are the result of the official cooperation of the Greek Cyber Crime Division, with the AETMA Lab (https://aetma.ihu.gr) and the students of the IMT Msc program (https://imt.ihu,gr) of the Informatics Department of the International Hellenic University
The material is offered free for the schools and students in Greece.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=8852