Πηγές και υλικό της εισήγησης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο σύγχρονο συνδεδεμένο περιβάλλον”, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Άρτας, 1ο Επιστημονικό Συμπόσιο “Διοίκηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση”-Παπαπροδρόμου Γιώργος

Πηγές και υλικό της εισήγησης με θέμα: “Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο σύγχρονο συνδεδεμένο περιβάλλον“, 
στο πλαίσιο εκδήλωσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Άρτας, 1ο Επιστημονικό Συμπόσιο “Διοίκηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση“, Άρτα 4-5/9/2023
 
Η εισήγηση Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο σύγχρονο συνδεδεμένο περιβάλλον” στο Youtube
 
Χρήσιμο υλικό και πηγές
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας Φάκελος Κυβερνοασφάλειας (η πρώτη δημόσια υπηρεσία στην χώρα μας που κατήρτισε σχετικό φάκελο με χρήσιμο υλικό)
 
Υπόλοιπο υλικό και πηγές
 
Δυνατότητα για online aναφορές και καταγγελίες
Σύνδεση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής Προστασίας ΔΠΧ
 

Καταγγελία παραβίασης της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα

Καταγγελία για παραβίαση του απορρήτου των ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών επικοινωνιών

 
Θεσμικά κείμενα
Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γνωμοδότηση 4/7-9-2020 σε σχέση με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Γνωμοδότηση 50/16-11-2021 Διαδικασία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/diadikasia-syghronis-ex-apostaseos-ekpaideysis-apo-ypoyrgeio-paideias

Νομοθεσία

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4624 Τεύχος A’ 137/29.08.2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/552084/nomos-4624-201

Διεθνής Σύμβαση 108 και τα σχετικά πρωτόκολλα (Συμβούλιο της Ευρώπης)
Ν 3471/2006 ΦΕΚ Α 133 όπως ισχύει σήμερα (οδηγία E-privacy) 
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Φόρμα κοινοποίησης περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων από παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Ετήσια έκθεση 2021 ΑΠΔΠΧ

σελ. 12, 25 για πρόταση  δημιουργίας ειδικής πλατφόρμας παροχής εξειδικευμένης ενημέρωσης προς υπεύθυνους προστασίας δεδομένων (DPOs) και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα προστασίας δεδομένων για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 

Τα δικαιώματά μου στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd

Διάφορα άλλα links
 
 
United Nations
General guidance on data privacy, data protection and data ethics for the United Nations

Data Protection and Privacy Legislation Worldwide

 

Data Protection and Privacy Legislation Worldwide

 

DRAFTING DATA PROTECTION LEGISLATION
Συμβούλιο της Ευρώπης

28 January – Data protection day

Κατευθυντήριες γραμμές και Οδηγίες
Data Protection Commissioner 
Ευρωπαϊκή Ένωση
European Commission
 
European Data Protection Board
European Data Protection Supervisor
Handbook on European data protection law
ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας – εδρεύει στην Ελλάδα)

Promoting Data Protection by Design: Exploring Techniques

Engineering Personal Data Sharing

 

Trust Services-Secure move to the cloud of the eIDAS ecosystem

ΟΟΣΑ
Παγκόσμια  Τράπεζα
USA

Policies for Users of Student Data Checklist

  Best Practices for Data Destruction
  Identity Authentication Best Practices
 
  Data Security Checklist
  Data Governance Checklist
  Data De-identification: An Overview of Basic Terms
Σχετικά με το θέμα Βίντεο από το Youtube
 Το σύστημα αναφοράς Κυβερνοεγκλημάτων και Κυβερνοπεριστατικών στην Ελλάδα
 
Η θετική χρήση του διαδικτύου
 

Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και Κίνδυνοι

https://www.youtube.com/watch?v=V3Td0vb5odo&t=158s

Προσωπικά Δεδομένα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

https://www.youtube.com/watch?v=sFTEQ0NW0Ro&t=1637s

Η Στρατηγική της Κυβερνοασφάλειας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα
https://www.youtube.com/watch?v=qEsJ7ouW3JY&t=143s

CONVENTION 108: CONVERGENCE AND EXPANSION

Protecting Personal Data – Why Pseudonymisation is Important (ENISA)

Protecting your data, protecting you
Γεώργιος Παπαπροδρόμου
Αντιστράτηγος ε.α. – Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ – Δικαστικός Γραφολόγος
Ειδικός σε θέματα Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος
 
Georgios Papaprodromou
Police General (ret) -Bsc in Law – FDE (Forensic Document Examiner)
Expert in addressing Cybercrime and Cybersecurity Issues
Το περιεχόμενο αυτό του μηνύματος όπως και κάθε  επισυναπτόμενο του, είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και προορίζεται αποκλειστικά, μόνο για τον παραλήπτη του. 
Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αναπαραγωγή, κοινοποίηση, γνωστοποίηση ή διαβίβασή του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αποστολέα.
 
DISCLAIMER : 
This message is sent in confidence and is only intended for the named recipient. If you receive this message by mistake, you may not use, copy, distribute or forward this message, or any part of its contents or rely upon the information contained in it.
Please notify the sender immediately by e-mail and delete the relevant e-mails from any computer.


Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=8834