“Εκπαίδευση και Κυβερνοασφάλεια” / Μια ενδιαφέρουσα εισήγηση για τις προκλήσεις του Κυβερνοχώρου και το ρόλο της εκπαίδευσης-Παπαπροδρόμου Γιώργος

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=8684