Διαδικτυακή Εκδήλωση «Ο GDPR ΚΑΙ ΟΙ 40 ΚΛΕΦΤΕΣ. Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα στην ψηφιακή εποχή»

Σχετ: Υπ. αριθμ 83η/1252022 Πράξη Ολομέλειας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο
Διαδίκτυο», σε συνδιοργάνωση με το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, θα υλοποιηθεί, την Δευτέρα
6 Ιουνίου 2022 (18.0020.00), προαιρετική Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πρεσβευτές και
Γονείς / Κηδεμόνες των σχολικών μονάδων του Δικτύου με θέμα:

Ο GDPR ΚΑΙ ΟΙ 40 ΚΛΕΦΤΕΣ.
Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα στην ψηφιακή εποχή

και Εισηγητές: Δημήτριος Γραμμένος Κύριος Ερευνητής, ΙΠ-ΙΤΕ-Ανθή Στρατάκη, Data

Protection Officer, ITE ).

Αίθουσα: https://minedu-secondary.webex.com/meet/papadakis

Παρακαλούμε για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης να συμπληρώσετε τη Φόρμα
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο σύνδεσμο:

https://bit.ly/3lUOoi1

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι Εκπαιδευτικοί της Σχολικής σας Μονάδας αρμοδιότητάς
σας.

 Ο Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Δυτικής Ελλάδα

Περισσότερες Πληροφορίες

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=8096