Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2021-22 από το 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Φώκαιας Χαλκιδικής-Υπεύθυνη Πρέσβειρα Καγιαδάκη Αθηνά

https://www.storyjumper.com/book/read/135674952/628b57874af0d 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=8016