Θέμα: Υλοποίηση διαδικτυακής Ενημερωτικής – Επιμορφωτικής Συνάντησης (Έγκριση της Ολομέλειας του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αρ. Πρ. 17/04-11-2021)


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

σας καλούμε σε ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο-2022».
Η ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση διοργανώνεται από το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Πρόληψης και διαχείρισης Κρίσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/ θμιας και Β/ θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, των σχολικών μονάδων που δεν αποτελούν μέλη του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (https://isecurenet.sch.gr/portal/), το οποίο λειτουργεί από το 2014 έως σήμερα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Πέμπτη 9/12/2021 (20:10- 21.30)

Ο σύνδεσμος για την είσοδό σας στην πλατφόρμα:
https://minedu-primary.webex.com/meet/aparaske

Οι θεματικοί άξονες της ενημερωτικής – επιμορφωτικής συνάντησης, ενδεικτικά, είναι οι
εξής:
 Παρουσίαση του περιεχομένου, του ρόλου και της στοχοθεσίας του Δικτύου
 Ενημέρωση για τις δυνατότητες υλοποίησης δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων
του Διαδικτύου
 Τρόποι αξιοποίησης του Δικτύου, στο πλαίσιο των θεματικών αξόνων των
‘Εργαστηρίων δεξιοτήτων’
 Τρόποι και πρακτικές πρόληψης κινδύνων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και
άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες και φαινόμενα που έχουν σχέση με το διαδίκτυο.

 

Κεντρικός εισηγητής στην επιμορφωτική-ενημερωτική συνάντηση θα είναι ο Δρ. Απόστολος
Παρασκευάς, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και
ένας εκ των 120 Συντονιστών του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο
Διαδίκτυο».

Η Οργανωτική Συντονίστρια
Δρ. Ελευθερία Ζάγκα

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=7574