Τελικά παραδοτέα από το 1ο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για το σχολικό έτος 2020-2021-Υπεύθυνος Πρεσβευτής Χρόνης Ευκαρπίδης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=7148