Τελικά παραδοτέα από το 42ο ΔΣ Πατρών για το σχολικό έτος 2019-2020-Υπεύθυνος Πρεσβευτής Αγγελόπουλος Ηρακλής

42ο ΔΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2020

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6113