g1_facebook_k g1_facebook_z

g1_facebook_z

g2_facebook_r

g2_facebook_t

g2_facebook_x

g2-facebook_s

 

Οι εργασίες των μαθητών για τους Κινδύνους του Facebook [Παρουσιάσεις]

Στο μάθημα της Τεχνολογίας Γυμνασίου, οι μαθητές (κυρίως) της Γ΄ Γυμνασίου, στο πλαίσιο του Θεματικού Δικτύου και της διδασκαλίας  για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, υλοποίησαν σχετική ιστοεξερεύνηση (Webquest) με τίτλο: «Κίνδυνοι στο Facebook» του Γεωργίου Βελόνη, που βρίσκεται στην διεύθυνση: http://zunal.com/webquest.php?w=199494.

Η εργασία τους αφορούσε την περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στο Facebook. Οι παρουσιάσεις των μαθητών ήταν σε πολύ καλό επίπεδο αφού όλοι προσπάθησαν να εφαρμόσουν τις καλές πρακτικές παρουσιάσεων που διδάχθηκαν στην τάξη καθώς και να παρουσιάσουν ποιοτικό περιεχόμενο σύμφωνα με το σενάριο της ιστοεξερεύνησης. Φυσικά, υπάρχουν ορισμένα θέματα που μπορούν να διορθωθούν στο άμεσο μέλλον και για αυτό το λόγο δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση

Παραπάνω μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις που δημιούργησαν οι 8 ομάδες μαθητών του 2ου Πειραματικού Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης.

Αφήστε σχόλιο