Κατηγορία: 61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τελικά παραδοτέα για το 2024 από το 61 Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης-Υπεύθυνη Πρέσβειρα Κολιπέτρη Ζωή

61ο ΝΓ Θεσσαλονίκης 1ο ολοήμερο τμήμα

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=9404