Στοιχεία επικοινωνίας και σύντομο βιογραφικό της Πρεσβευτού Βασιλειάδου Όλγας

Όλγα Βασιλειάδου

Είναι Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11 (Φυσικής  Αγωγής) στο 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας από τον Σεπτέμβριο του 2018. Έχει στην επιστημονική της ευθύνη τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ11 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Δυτικής  Θεσσαλονίκης . Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών με έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο μαθησιακό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος  με έμφαση στην επιμόρφωση-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής. Έχει δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών και εισηγήσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος της ομάδας  εκπονητών του Νέου προγράμματος Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό.

Όλγα Βασιλειάδου MSc. PhD.
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ11)
2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κολοκοτρώνη 22, 56430 – Σταυρούπολη
Τηλ.: 2310 643065

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6700