Η Κυβρνοασφάλεια στον τομέα της υγείας στην Covid 19 εποχή- Παπαπροδρόμου Γιώργος-Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. -Ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης Κυβερνο-Εγκλήματος Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6684