Τελικά παραδοτέα από το 12ο ΔΣ Πετρούπολης για το σχολικό έτος 2019-2020-Υπεύθυνη Πρεσβευτής Μαρία Τσούτσουβα

12 Δ. Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -Παρουσίαση

12 Δ. Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6505