Τελικά παραδοτέα από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2019-2020-Υπεύθυνη Πρεσβευτής Αλεξούδα Γεωργία

Ο υπερσύνδεσμος στη ραδιοφωνική εκπομπή που δημιούργησαν είναι ο εξής:

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/3804 

 

2ο Πειραματικό Γσιο Θεσσ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6168