ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ- ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Α.Μ. 07/09 – Επιβλέπων Καθηγητής: Πιπερόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13575/1/TheodorouMsc2009.pdf

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5518