Τροποποίηση αδειοδότησης για το σχολικό έτος 2019-20 για το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Κεντρικής Μακεδονίας

25404 ΨΖΥΘ4653ΠΣ-ΥΚ6

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5432