Τελικά παραδοτέα από το 43ο ΔΣ Θεσσαλονίκης-Υπεύθυνη Πρεσβευτής ΣΕΕ Μέλλω (Αιμιλία) Κέκια

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5355