Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ “ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ”

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ “ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ”

Ταυτότητα του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου:
Πρόκειται για ένα Θεματικό Δίκτυο τετρακοσίων (400) δημόσιων σχολείων, Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αδειοδοτημένο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας κ Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης και Αν. Μακεδονίας κ Θράκης και με Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ τους. Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2014 μέχρι σήμερα, είναι εθελοντικό, μη χρηματοδοτούμενο και την επιστημονική ευθύνη και το συντονισμό υλοποιούν εκατόν ένα (101) στελέχη της εκπαίδευσης, πρώην Σχολικοί Σύμβουλοι Π/θμιας κ Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου αλλά και εκπαιδευτικοί με αυξημένα τυπικά προσόντα στις ΤΠΕ.

Σκοπός του Δικτύου:
Σκοπός του είναι να λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης και πρακτικής – ενός πεδίου για γόνιμο προβληματισμό, επιμόρφωση, συνεργασία, δημιουργικότητα και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και σε εξειδικευμένους επιστήμονες στο χώρο των ΤΠΕ και του Διαδικτύου προκειμένου να επιτευχθεί αλλαγή στάσης από τους μαθητές στη χρήση του Διαδικτύου και πρόληψης των κινδύνων από την αλόγιστη χρήση του.

Στόχοι του Δικτύου:
Στοχεύει στην ενημέρωση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στη βιωματική εκπαίδευση των μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκειας φοίτησης στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση αλλά και των γονέων τους, για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, είδη, τρόπους και πρακτικές πρόληψης κινδύνων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες και φαινόμενα.

Διαφοροποίηση Δικτύου από άλλους φορείς:
1. Ιδρύθηκε από Σχολικούς Συμβούλους (συνεχίστηκε από Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικούς της τάξης)
2. Δραστηριοποιείται ενδοσχολικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων (Ευέλικτη ζώνη, Διαθεματικά, Θεματική εβδομάδα, πρότζεκτ).
3. Υλοποιείται σε όλη την Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
4. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς
5. Υποστηρίζει την βιωματική μάθηση των μαθητών καθώς και την συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων
6. Λειτουργεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως (Webinar) επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων
7. Συντονίζεται & υποστηρίζεται από επιστήμονες, στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα στη χρήση ΤΠΕ και Διαδικτύου.
Περιφέρειες Εκπαίδευσης Π/θμιας κ Δ/θμιας που δραστηριοποιείται το Δίκτυο:
Σε σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θμιας κ Β/Θμιας Εκπαίδευσης:
1. Κεντρικής Μακεδονίας
2. Δυτικής Ελλάδος
3. Κρήτης
4. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Επεκτείνεται κάθε χρόνο και τώρα είναι σε διαδικασία αδειοδότησης στις ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου, Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας

Τρόποι υλοποίησης δράσεων στα σχολεία από τους εκπαιδευτικούς:
1. Ατομικά με την τάξη τους
2. Συνεργατικά με άλλες ειδικότητες στην ίδια σχολική μονάδα
3. Συνεργατικά με άλλες σχολικές μονάδες του Δικτύου
4. Σε συνεργασία με άλλα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning

Ενδεικτικά παραδείγματα δράσεων-εργασιών που υλοποιούν εκπαιδευτικοί και μαθητές:
1. Παιχνίδι ρόλων με στόχο την ενσυναίσθηση
2. Μικρά βίντεο με μαθητές με μηνύματα για ασφαλή χρήση του Διαδικτύου
3. Θεατρικά δρώμενα με μαθητές
4. Έρευνα σε γονείς και μαθητές για χρήση Διαδικτύου στο σπίτι
5. Έκδοση φυλλαδίων με οδηγίες ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου για τους συμμαθητές τους
6. Έρευνα, σχεδιασμός και έκδοση πολυμεσικών βιβλίων με απλές οδηγίες για μαθητές και γονείς σχετικά με την ασφαλή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
7. Δημιουργία κολάζ και αφισών για το σχολείο
8. Ταινίες μικρού μήκους με έμφαση στον εκφοβισμό μέσω Διαδικτύου
9. Δημιουργία παιδικών παραμυθιών με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
10. Μουσικές δημιουργίες με μαθητές σχετικά με το πεδίο

Διαδικτυακό αποθετήριο δράσεων-εργασιών (ανοικτής πρόσβασης):
Περισσότερες από 350 εργασίες έχουν υλοποιηθεί και αποσταλεί από τα σχολεία στους πρεσβευτές του Δικτύου και αφού ελέγχθηκαν για προσωπικά δεδομένα και ακατάλληλο περιεχόμενο, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δικτύου, στη θέση που έχει κάθε σχολική μονάδα, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και Πρεσβευτών για διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Επιτεύγματα από τη λειτουργία του Δικτύου τα έτη 2014-2019
1. Μεγάλη ένταξη στο Δίκτυο Σχολικών Συμβούλων-Συντονιστών με Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
2. Μεγάλη ικανοποίηση Πρεσβευτών (Πρώην Σχολικοί Σύμβουλοι-Συντονιστές)-εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων από την εμπλοκή τους με το Δίκτυο
3. Βελτίωση γνώσεων όσον αφορά θέματα ασφάλειας και χρήσης του Διαδικτύου από εκπαιδευτικούς και μαθητές
4. Σταθερός αριθμός σχολείων που υλοποίησαν δράσεις και τα πέντε έτη λειτουργίας του Δικτύου
5. Μεγάλη ανταπόκριση γονέων και συμμετοχή στα βιωματικά σεμινάρια που υλοποιήθηκαν από τους Πρεσβευτές του Δικτύου
6. Μετά από έρευνες που υλοποιήθηκαν και δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά συνέδρια φάνηκε αλλαγή στάσεων των μαθητών σε μεγάλο βαθμό, όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκφοβισμού μέσω Δικτύου και εθισμού από τη χρήση του
7. Μεγάλη ικανοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών από τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων τους από διαφορετικά γεωγραφικά μέρη μέσω της από κοινού υλοποίηση έργων
8. Η ανάδειξη του έργου μαθητών και εκπαιδευτικών στα ΜΜΕ και η διάχυση των δράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα
9. Συνεργασίες με φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο
10. Παρουσίαση της δουλειάς που γίνεται στο Δίκτυο σε επιστημονικά συνέδρια

Οφέλη Ελληνικού Εκπαιδευτικό συστήματος από τα πρώτα τέσσερα έτη λειτουργίας του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
● Εμβάθυνση- εμπέδωση γνώσεων με βιωματικό τρόπο για μαθητές και εκπαιδευτικούς
● Ενημέρωση-αρχική επιμόρφωση γονέων και στη συνέχεια η υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων
● Συμβολή στην ένταξη της θεματικής ενότητας “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” στο πρόγραμμα σπουδών-διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας στις δομές προσφύγων από το 2016-17 για το μαθησιακό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» (Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας κ Θρησκευμάτων με αριθμό πρωτοκόλλου Φ20/1547/222995/Δ1 και σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 40/06-10-2016 Δ.Σ.).
● Συμβολή στην ένταξη της θεματικής ενότητας “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” στο πρόγραμμα σπουδών-διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο από το 2016-17 για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» (Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας κ Θρησκευμάτων με αριθμό πρωτοκόλλου : Φ20/1835/222136/Δ1 και σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 46/24-11-2016 Δ.Σ.).

Η ιστοσελίδα του Δικτύου είναι στη Διεύθυνση  http://isecurenet.sch.gr

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5344