Τελικά παραδοτέα από το 35ο ΔΣ Πατρών για το σχολικό έτος 2018-19-Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Αγγελόπουλος Ηρακλής

35 Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2018-2019)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5339