Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Ακταίου Πατρών για το σχολικό έτος 2018-19-Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Παπαδούρης Παναγιώτης

Συνολική παρουσίαση Ακταίο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5331