«Εξ αποστάσεως συνεργασία σχολείων: μελέτες περίπτωσης στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”»-Παρασκευάς Απόστολος, Παπαδάκης Σπύρος , Φατσέα Αδαμαντία

https://www.academia.edu/36796654/Εξ_αποστάσεως_συνεργασία_σχολείων_μελέτες_περίπτωσης_στο_Διαπεριφερειακό_Θεματικό_Δίκτυο_Ασφάλεια_στο_Διαδίκτυο_

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4937