Τελικά παραδοτέα από το 2ο ΔΣ Νέας Μηχανιώνας- Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Αθανασιάδου Ελένη – Πετροπούλου Στεργιανή – Τσιακίρης Βασίλης – Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Σιδηρόπουλος Δημήτρης

ΔΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4665