Ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο-Εκπαιδευτική πύλη-Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου

http://www.schools.ac.cy/safety_manual.html

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4404