Ενημερωτική Συνάντηση Σχολικών Συμβούλων για το Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».

https://www.youtube.com/watch?v=K18UVaZKLSQ&t=127s 

ΘΕΜΑ : Ενημερωτική Συνάντηση Σχολικών Συμβούλων για το Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».

Καλούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ19 Κεντρικής Μακεδονίας σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Παρουσίαση των δράσεων του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, ώρα 12:30-14:30.
Επιπρόσθετα θα υλοποιηθεί μέσω τηλεκπαίδευσης σύνδεση με τις πόλεις Πάτρα και Χανιά για ένα χαιρετισμό από τους υπευθύνους του Θεματικού Δικτύου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης.
Η παρουσίαση των δράσεων του Δικτύου θα γίνει από τον Σχολικό Σύμβουλο 3ης ΠΕ Χαλκιδικής Παρασκευά Απόστολο σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους Τσιβά Αρμόδιο, Μανουσαρίδη Ζαχαρία και Βασίλη Εφόπουλο.
Μετά την παρουσίαση οι ήδη συμμετέχοντες στο Δίκτυο Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ 70 και Πληροφορικής θα αναφερθούν για τη λειτουργία του Δικτύου στις Περιφέρειές τους, θα γίνει συζήτηση με επίλυση αποριών και θα απευθυνθεί ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής σε Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ 70.

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=3398