Τελικά παραδοτέα από τη σύμπραξη των ΔΣ Παζινού και Στερνών Κρήτης-Συντονίστρια Σχολική Σύμβουλος Ντούλια Αθηνά

Δ. Σχολείο Παζινού- Στερνών,Το διαδίκτυο στη ζωή μας

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2942