Τελικά παραδοτέα από το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Κασσάνδρας-Από τον Συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 19 Μανουσαρίδη Ζαχαρία

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Γιαγουρτά Βενετία ΠΕ19, Γιαμαλής Άγγελος ΠΕ19, Μπουζίκα Χρυσούλα ΠΕ19.

Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε από την Β τάξη του Τομέα Πληροφορικής κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου. Η Σχολή Οδηγών Internet που έφτιαξαν οι μαθητές απευθύνεται σε ενήλικες, στους γονείς τους αλλά και σε κάθε αρχάριο χρήστη που «ταξιδεύει» στους δρόμους του διαδικτύου. Το τελικό παραδοτέο είναι ένα πολυμεσικό μάθημα που εστιάζει σε 3 ενότητες: Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων, προστασία υπολογιστικού συστήματος, χαρακτήρες χρηστών και κίνδυνοι συμπεριφορών. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την απόκτηση διπλώματος μέσα από εξετάσεις ρομποτικού οχήματος επάνω στον παγκόσμιο διαδικτυακό χάρτη που κατασκεύασε η ομάδα των μαθητών.

https://youtu.be/q5I0qqDDfvU

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2760