Τελική εργασία από το ΔΣ Πανοπούλου Ηλείας

https://youtu.be/_KTC0btFugs

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2722