Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Μαυρονερίου Κιλκίς για το σχολικό έτος 2015-16- Από το Συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο Παπαδόπουλο Πάρη

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2120