Τελικά παραδοτέα από το 6ο ΔΣ Κιλκίς για το σχολικό έτος 2015-16- Από το Συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο Παπαδόπουλο Πάρη

6ο ΔΣ ΚΙΛΚΙΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2090