Ρυθμίσεις και προσωποποίηση του Twinspace- πρόγραμμα e-Twinning

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=1489