7 Οκτωβρίου 2020 αρχείο

Ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας 2020 «Think Before U Click» ξεκινά σήμερα.

https://saferinternet4kids.gr/nea/thinkbeforeuklick/ 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6613