9 Ιανουαρίου 2020 αρχείο

Θα έκανες το ίδιο και στον πραγματικό κόσμο;-SaferInternet4Kids

https://www.youtube.com/watch?v=d1Q7ctfhLbM&feature=share&fbclid=IwAR3riwvi8pF4dGHv_vo-PT6KiIVp7vP6WsPfYicjq0O_raMZ1ueI-eXVUAI 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5701