5 Νοεμβρίου 2019 αρχείο

Τροποποίηση αδειοδότησης για το σχολικό έτος 2019-20 για το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Κεντρικής Μακεδονίας

25404 ΨΖΥΘ4653ΠΣ-ΥΚ6

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5432

Ασφάλεια Πληροφοριακών συστημάτων-ΕΛ/ΛΑΚ

https://privacy.ellak.gr/ 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5429

I-Create

http://i-create.gr/#sp-page-title

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5424