Αύγουστος 2019 αρχείο

Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Δρεπάνου Πατρών για το σχολικό έτος 2018-19-Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Παπαδούρης Παναγιώτης

Συνολική Παρουσίαση ΔΣ Δρεπάνου

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5335

Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Ακταίου Πατρών για το σχολικό έτος 2018-19-Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Παπαδούρης Παναγιώτης

Συνολική παρουσίαση Ακταίο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5331

Τελικά παραδοτέα από το 50ο ΔΣ Πατρών για το σχολικό έτος 2018-19-Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Παπαδούρης Παναγιώτης

Συνολική παρουσίαση 50ο Δ.Σ. Πατρών

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5327

Τελικά παραδοτέα από το 17ο ΔΣ Πατρών για το σχολικό έτος 2018-19-Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Παπαδούρης Παναγιώτης

Συνολική παρουσίαση 17ο ΔΣ Πατρών

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5323

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2018-19 από το 15ο ΔΣ Πατρών-Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Παπαδούρης Παναγιώτης

Συνολική παρουσίαση 15ο ΔΣ Πατρών

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5319