22 Σεπτεμβρίου 2017 archive

Παραδοτέα από το ΔΣ Σταυροδρομίου-Συντονιστής Σχολικός Σύμβουλος Γρόσδος Σταύρος

Δ.Σ. Σταυροδρομίου

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=3081

Παραδοτέα από το ΔΣ Εσωβάλτων-Συντονιστής Σχολικός Σύμβουλος Γρόσδος Σταύρος

Δ.Σ. Εσωβάλτων, Γαλλικά Δ.Σ. Εσωβάλτων, τάξεις α και β Δ.Σ. Εσωβάλτων, τάξεις Γ και Δ Δ.Σ. Εσωβάλτων, τάξεις Ε και ΣΤ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=3075

Παραδοτέα από το 8ο ΔΣ Γιαννιτσών-Συντονιστής Σχολικός Σύμβουλος Γρόσδος Σταύρος

3. 8ο Δ.Σ. Γιαννιτσών ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 1. 8ο Δ.Σ. Γιαννιτσών. Πλάνο εργασιας 2. 8ο Δ.Σ. Γιαννιτσών

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=3070