Αρχείο κατηγορίας: 1ο ΔΣ ΚΙΛΚΙΣ

Ιούλ 12

Τελικά παραδοτέα από το 1ο ΔΣ Κιλκίς για το σχολικό έτος 2015-16- Από το Συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο Παπαδόπουλο Πάρη

1οΔΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ-1οΔΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΝΑΡΙΟ 2 1ο ΔΣ ΚΙΛΚΙΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2088

Ιούν 15

Δράσεις από το 1ο ΔΣ Κιλκίς-Από το Σχολικό Σύμβουλο Πάρη Παπαδόπουλο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=972

Ιούν 15

Δράσεις από το ΔΣ 1ο Κιλκίς-Από το Σχολικό Σύμβουλο Πάρη Παπαδόπουλο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=969

Ιούν 15

Δράσεις από το ΔΣ 1ο ΔΣ Κιλκίς-Από το Σχολικό Σύμβουλο Πάρη Παπαδόπουλο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=956